Azorerna

Spänningsroman som utspelar sig på och kring Stora alvaret.

 

Passa på!

Slut på förlaget!

Få boken signerad och skickad direkt från förattaren.

Skicka ett mejl!

 

Copyright © All Rights Reserved.

 

Azorerna (Azores)

 

Mitt ute i Atlanten ligger nio öar. Av vulkaniskt ursprung, med subtropiskt klimat och formade av oceanens vindar. Där en flora och fauna påverkats av inslag från öst och väst och människans iver att styra och ställa i det vilda.

Från 2000 till 2013 besökte jag ögruppen nästan årligen. Ibland mer än en resa per år och totalt under hela perioden tillbringade jag över ett kalender år där, mestadels för fågelskådning. Under denna period utvecklades fågelskådningen på Azorerna hela tiden, besökande ornitologer blev alltfler liksom intresset hos de lokala fågelskådarna. Totalt fick jag se drygt 230 av de drygt 380 arter som någonsin setts i ögruppen och av dessa hittade jag de allra flesta själv. Men inte alla. Nitton ”fuskade” jag lite med i och med att jag åkte och tittade på några rariteter som upptäckts tidigare av andra. Eftersom det bara finns ett drygt sextiotal regelbundna arter på öarna så är resten rariteter som kommer dit både från väst och öst. Häri ligger mycket av attraktionen i att titta på fåglar på öarna – man vet aldrig vad man kan hitta bakom nästa buske. Även om rariteter som sig bör är just ovanliga så blev det under drygt tio års skådning många sällsyntheter som jag hade turen att upptäcka. Närmare ett hundratal observationer av fåglar som var bland de tio första fynden för respektive art. Däribland tio förstafynd, tolv andrafynd och fjorton tredjefynd. Höjdpunkter förstås, men däremellan gick det många dagar där det blev att hålla tillgodo med högst vanliga fåglar och dålig variation i artutbudet.

Under perioden blev det även en del fåglar på bild, även om jag under en stor del av perioden helt saknade teleobjektiv eller bara hade ett mycket enkelt sådant. Terrängen på Azorerna medför även att kamera med teleobjektiv väljs bort på många håll. Det blir för mycket att bära på. Här är i alla fall ett urval av mina bilder.

 

Nine islands in the middle of the Atlantic Ocean. Of volcanic origin, with a subtropical climate and shaped by ocean winds. Where the flora and fauna are affected by elements from East and West and man's eagerness to control and set in the wild.

I visited the island group almost annually 2000-2013. Sometimes more than one trip per year and in total I spent over a calendar year there, mostly for bird watching. During this period the bird-watching in the Azores developed constantly, visiting ornithologists increased as did the interest from local birdwatchers. Overall I managed to see more than 230 of the a little more than 380 species that have ever been found in the archipelago, and I found most of those myself. But not everyone. I "cheated" a little bit with nineteen species where I went and watched some rarities discovered earlier by others. Since there is only a little over sixty regular species on the islands, the rest are rarities coming from both West and East. Herein lies much of the attraction of watching birds on the islands - you never know what you might find behind the next bush. Although rarities, as they should be, are very unusual, I was fortunate to discover a good number during the more than ten years of birding the area. Almost one hundred sightings of birds that were among the ten first findings of each species. Including ten first records, twelve second and fourteen third records. Highlights of course, but in between there were many days with only common birds and a poor variety.

During the period I managed to take some photos, although I totally lacked a telephoto lens during much of the period, or just had a very simple one. The terrain in the Azores also means that the camera with telephoto lenses are discarded in many places. It becomes too much to carry. Anyway, here is a selection of my photos.

 

Staffan Rodebrand,

Öland

 

sr-oland.se