Skryt

Spänningsroman som utspelar sig på och kring Stora alvaret.

 

Passa på!

Slut på förlaget!

Få boken signerad och skickad direkt från förattaren.

Skicka ett mejl!

 

Några exempel:

Om ängshöken hos naturvårdsverket.

Om våtmarker hos länsstyrelsen och Libris

Välkommen till Ölandsmyren

(översatt till tyska och engelska)

 

Copyright © All Rights Reserved.

Den gamla ljugarbänken -

nuförtiden ersatt av hemsida eller blogg

Med egna ord:

 

Jag växte upp i ett villaområde i Skälby (Järfälla) men ville tidigt därifrån. Fiske och natur drog mest, men så småningom blev fågelskådning ett huvudintresse. Och på den vägen har det fortsatt men med massor av variation på temat. Jag tror jag pysslat med nästan allt som ryms inom området. Seriös forskning, engagerat fågelskydd, lössläppt kryssande och fågeltävlingar, exkursions- och reseledare, ledamot i raritetskommitté (Portugal), föreningsarbete och författande. Både professionellt och på fritiden som hobby, ibland svårt att skilja på.

På sent 60-tal och tidigt 70-tal anställd av fågelstationer. Mest vid Ottenby men även utomlands som våren 71 på Capri i Italien. Var med och bildade Ölands Ornitologiska Förening, startade ett flerårigt forsknings- och fågelskyddsprojekt inriktat på ängshök (i Sverige en Ölandsfågel) och arbetade på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Ett annat stort projekt drogs igång 1980 när Stenhusa bod/Naturbokhandeln föddes på sydöstra Öland. En samlingsplats för fågelskådare och andra naturintresserade. Förutom att det gick att få ta del av (och köpa) ett rikt utbud av litteratur om natur från världens alla hörn, fanns här möjlighet att jämföra alla ledande kikarmärken. Efterhand ökade utbudet med konstutställningar, servering, föreläsningar, pub och underhållning. Favoritbandet Lifvens spelade in en låt med titeln "Vecka 42" som nådde ända till "kanske på svensktoppen", där refrängen är "... på Stenhusa bod". Sedan sent 90-tal drivs anläggningen av nya ägarna SOF.

Efter sekelskiftet har vår och somrar mycket ägnats åt naturinventeringar på Öland, främst inriktat på våtmarker och ängshök. Höst och vinter har tillbringats mycket utomlands - framförallt på ögruppen Azorerna mitt ute i Atlanten. En databas över ögruppens fågelliv (Birding Azores) har byggts upp och från 2013 pågår bildandet av en ornitologisk förening för öarna. Det har även under åren blivit en del engagemang inom turistsektorn med inriktning mot s.k. gön turism, både på Öland och på Azorerna.

Samtidigt har både familj och ett evigt renoverande av gamla hus hunnits med. Familjen består av hustru Ingegerd (född Wikesjö från norra Öland), döttrarna Lisa (1973) och Karin (1981) och sonen Martin (1976). Tragiskt nog dog Martin redan 2000, han blev bara 24 år.

 

Med andras ord:

Jag har porträtteras på några platser och tre går att hitta via följande adresser:

Tidningen Barometern

Tidskriften Vår Fågelvärld nr 5, 2011

Tidskriften Roadrunner nr 4, 2014

 

Utmärkelser:

 

Det har blivit några sådana under åren. Större och mindre. Roligast är nog de som kommit som erkännande av sådant som man kämpat för och som legat extra varmt om hjärtat. Som hedersledamot av Ölands Ornitologiska Förening, eller hedersomnämnade i riksföreningen SOF, eller som Årets Ölänning 1994.

 

Publikationer:

Från 60-talet fram till idag har det blivit en lång lista - ett okänt tresiffrigt antal. Främst vetenskapliga alster i olika facktidskrifter. Huvudsakligen om fåglar (bl.a. Calidris, Roadrunner och Vår Fågelvärld), men även annat på den naturvetenskapliga arenan. Men även en del skrifter, medverkande i olika böcker, spalter i dagstidningar och kåserier om djur och natur. Mest på svenska men även en del portugisiskt och engelskt. En del går att hitta på Internet, men mycket är mer eller mindre gömt och är i bästa fall omnämnda i olika boklistor och undanstoppade hos något bibliotek.

Staffan Rodebrand,

Öland

 

sr-oland.se