Obsplatsen

Spänningsroman som utspelar sig på och kring Stora alvaret.

 

Passa på!

Slut på förlaget!

Få boken signerad och skickad direkt från förattaren.

Skicka ett mejl!

 

Bakgrund

Den gamla observationsplatsen, inklusive vindskydd, nere vid stranden i Stora Rör har en historia. Här räknade ornitologer anställda av Ottenby fågelstation under många år de sträckfåglar som passerade genom Kalmarsund. De regelbundna räkningarna upphörde och med tiden försvann även vindskyddet. Besökande fågelskådare som i dag bevakar sträcket står nu längre in på gräsmattan utan något skydd att ta till, och har sämre möjlighet att följa fågelsträcken. Nu planeras det för att ställa i ordning marken och bygga ett nytt ändamålsenligt vindskydd.

 

Motiv

Där Kalmarsund är som smalast är möjligheterna de allra bästa att studera de många tusentals sjöfåglar som vår och höst passerar mellan övervintringsområden och nordligare häckplatser. Detta är ett skådespel av högsta internationella intresse och som allra bäst studeras fågelsträcket i medljus från stranden vid Stora Rör. En iordningsställd observationsplats, med vindskydd, tak att komma under vid nederbörd och en utförlig information om fågelsträcket kommer att ytterligare förstärka platsens värde, och ge möjlighet för såväl fågelskådare, allmänhet, skolklasser m fl att upptäcka och ta del av det magnifika fågelsträcket.

 

 

2013-10-01-2014-02-28

Idé, skisser, lokal förankring, översiktlig planering, första kontakter och bildande av arbetsgrupp

2014-02-28-2014-03-31

Ritningar, materialval, presentation på internet, inledande kontakter med leverantörer

2014-03-31-2014-04-30

Officiell start av projektet, ansökan om bygglov, detaljer redovisade på internet

2014-04-30-2014-05-31

Finansiering, sponsring, medarbetare, bidragsgivare, underlag för informationsdelen

2014-05-31-2014-08-29

Byggnation, framtagande av informations texter

2014-08-30. Invigning

 

 

 

En löst sammanhållen arbetsgrupp arbetar med projektet med Staffan Rodebrand, Stora Rör, som sammankallande. Bakom projektet står i huvudsak Stora Rörs Båtsällskap (SRBS) och Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF). Båtklubben som arrenderar marken av Borgholms kommun är juridiskt ansvarig och sökande av bygglov. ÖOF står via arbetsgruppen för en finansiell plan, det praktiska arbetet, framtagande av informationsmaterial, mm.

 

Arbetsgruppen

Bertil Breife, Alby, Anders Friberg, Kalmar, Ragnar Gustafsson, Alvarsdal, Björn Klevemark, Södra Sandby, Hans Lomosse, Glömminge, Kalle Löfberg, Torslunda, Rolle Nanberg, Brostorp, Stig Nylund, Resmo, Göran Persson, Ölands Skogsby, Urban Persson, Stora Rör, Lars Petersson, Kalmar, Staffan Rodebrand, Stora Rör

 

 

Lokal förankring

Det pågår flera olika restaureringsprojekt i området både vad det gäller byggnader, hamn, båtplatser, badplats mm, och här passar även iordningsställande av obsplatsen in. Under 2013-2014 är även Stora Rör utsedd till årets Ölandsby.

För mer information om verksamheter i hamnområdet se: www.stora-ror.se/portal/ , www.storarorhamnkafe.se/ , www.mormors-bageri.se/

 

Bygglov

Skisser och förslag till en observationsplats innefattande vindskydd, sittplatser, tak över huvudet, ytor för information med mera har arbetats fram av arbetsgruppen. Därefter har förslagen materialiserats av Lars Petersson, Kalmar, i form av ritningar så att byggnaden anpassas till miljön och blir byggnadsmässigt riktig. Obsplatsen planeras att bli på samma plats där det tidigare funnits ett vindskydd, strax väster om den befintliga servicebyggnaden.

 

Information

Den östra hela (bakre) väggen på vindskyddet kommer att på insidan vara avsedd för information. Ytan för detta är ungefär 4,8 m på längden och 1,25 m på höjden (från 0,75 upp till 2 m). Här ska finnas inplastade informationstavlor som framförallt berör fågelsträcket i Kalmarsund (vilka fåglar, tidpunkt på året, sträcksummor mm), men även en del om Stora Rörs hamn och uppgift om sponsorer och medarbetare.

 

Ekonomi

Arbetsgruppen upprättar en plan för finansieringen av projektet, där ÖOF ställer upp med en grundplåt förutsatt att projektet kan genomföras. I första hand kommer finansiärer (sponsorer/bidragsgivare) att sökas bland myndigheter, institutioner, byggföretag, och om det behövs även via andra företag och enskilda som vill bidra. Projektet kommer att genomföras efter det att finansieringsplanen godkänts av SRBS och ÖOF.

 

Sponsring. Vill du hjälpa till?

Är du intresserad av att sponsra eller ge ett bidrag kan du kontakta arbetsgruppen eller girera ditt bidrag direkt till ÖOF,

pg 48 22 71-4. Märk i så fall gåvan med ”Stora Rör”.

 

Copyright © All Rights Reserved.

Obsplats Stora Rör - projektet

Ejdersträck i Kalmarsund som passerar utanför yttre hamnen i Stora Rör, den bästa platsen att studera sträcket.

 

Vill du hjälpa till? Vi söker fortfarande sponsorer för att få ekonomin att gå ihop, och för att lägga lite pengar i en fond för framtida underhåll. Se nedan under sponsorer.

 

Nyheter

2015-09-23. Byggnaden har försetts med en vindflöjel (motiv = praktejder). Dessutom har en ytterligare informationstavla kommit upp med de senaste sponsorerna och lite uppgifter om möjligheter att boka guidning och föredrag (se bildspelet nedan).

2015-02-03. Årets första tillskott bland sponsorer är Anders Carlsén, Kalmar. Kommer det fler?

2014-12-15. Vi tackar årets sista sponsorer Pav Johnsson, Kalmar, och Elsy-Britt Schildt, Össby.

2014-12-09. Ny sponsor är Daniel Peterssons minnesfond via ÖOF.

2014-09-12. Nya sponsorer. Tack till Leif Dahlgren, Alby liksom till Liselotte Wetterstrand-Waldenström och Anders Waldenström, Sandby!

2014-09-11. Vi kan tacksamt lägga till två nya sponsorer: Beijer byggvaruhus i Borgholm och Brita och Ragnar Gustafsson, Alvarsdal.

2014-09-09. Arbetet fortskrider och sista takpappen liksom hängrännor och stuprör är på plats. Nästa projekt är att få till de väggfasta bänkarna under tak liksom ett par rastplatsmöbler (bänkar+bord) intill.

2014-09-02. Fortsatt arbete med obsplatsen – allt blev inte helt färdigt till invigningen. Dels för att det inte hanns med, men även för att vi fortfarande saknar pengar till allt. Vi forsätter att leta sponsorer (det kommer att sättas upp en sponsortavla till) och hoppas efterhand få alla detaljer färdiga – både på själva byggnaden och ”tillbehör” som bord och bänkar m.m. Vill du hjälpa till så läs nedan under ”Sponsorer”.

2014-08-30. Invigning av Obsplats Stora Rör med 100-150 personer närvarande, och många fler som besökte senare under dagen.

2014-08-07. De senaste dagarna har det tillkommit flera nya sponsorer, också de sista som kommer med på sponsorstavlan eftersom denna nu går till tryck. Tack till Ölands Planstkola, Färjestaden, Greby Bed & Breakfast, konstnär Göran Petersson i Glömminge, samt till grannarna Mormors Stenugnsbageri och Kaffestuga, samt Pensionat Strandhagen.

2014-07-24. Senaste veckan har tre nya sponsorer tillkommit: Ann-Marie och Göran Persson, Ölands Skogsby, Christian Cederroth, Segerstads fyr, samt ABCD-gänget, Västerås. Tack alla!

2014-07-17. Vi har tacksamt lagt till två nya på listan över våra medhjälpare och sponsorer:

Gunnar och Lena Steinholtz, Örsundsbro, samt Hagbloms Färghandel, Färjestaden.

2014-07-13. Vi tackar två nya sponsorer: Andreas Longard, Västra Frölunda och Charlotte Eriksson, Stockholm.

2014-07-06. Plattläggningen vid obsskjulet är nu helt klar och nästa steg blir själva byggnaden som ska upp i början av augusti.

2014-07-04. Vi tackar två nya sponsorer: ICA Nära Rälla och Borgholms kommun.

2014-06-18. Idag kan vi räkna in de första privatpersonerna bland sponsorerna: Hans o Anci Lomosse, Glömminge!

2014-06-15. Hälften av den ca 70 kvm stora plattläggningen där obsskjulet ska stå har utförts idag.

2014-06-14. Vi har fått fem nya sponsorer: Sparbanksstiftelsen Öland, Tyréns AB, Stora Rör Hamnkafé & Restaurang, Josef Anderson Eftr AB och Edith & Julia, bed and breakfast i Rälla.

2014-06-03. Vi har fått två nya sponsorer: Ölands Juridiska Byrå och Club 300.

2014-05-26. Material för markbeläggning har anlänt (cementplattor) och kommer att monteras efter helgerna. Ny sponsor är Hansa Bygg AB.

2014-05-09. Officiell byggstart. Janssons Bygg har fixat grunden. Nya sponsorer är Swarovski Optik Nordic AB och Böderna Olssons Woody Bygghandel i Färjestaden.

2014-05-05. Det närmar sig byggstart! Ny sponsor är: Janssons Bygg Öland AB.

2014-04-11. Arbetet med kostnadstäckningen har inletts. Ansökningar om medel har skickats och vi har fått våra första externa sponsorer: Anders Friberg Konsult AB och Naturbokhandeln.

2014-03-27. Byggnadslov har beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholm.

2014-03-22. Arbetsgruppen har röjt och städat upp vid obsplatsen.

2014-03-14. Bygglovsansökan har idag lämnats in till Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholm.

2014-02-21. Preliminära bygglovshandlingar har nu presenterats av Lars G Petersson, Atrio Arkitekter AB.

 

 

Besökare börjar samlas för invigningen 2014-08-30. Foto: Lisa Rodebrand.

Tidsplan Handläggning

Staffan Rodebrand,

Öland

 

sr-oland.se