Trafiksituationen

Staffan Rodebrand,

Öland

 

sr-oland.se

Parkeringsfrågan och trafiksituationen aktuella igen.

 

Vi (tre personer från båtsällskapet) har under drygt en månads tid arbetat med att hämta in underlag från alla som är berörda och/eller intresserade av trafiksituationen i hamnområdet i Stora Rör. Information om detta har lämnats på årsmöten i båtsällskapet och intresseföreningen, och vid fler möten.

 

Varför nu detta?

 

Jo, för att det kommer att bli en del förändringar när det gäller arrenden och skötselansvar. Båtsällskapet kommer från någon gång efter sommaren bara att ansvara för ett mindre område, ett arrende av själva båthamnen och några av de större byggnaderna. I övrigt blir det kommunen som tar över, vilket då även omfattar allt det övriga med utveckling, skötsel och förvaltning av badplats, grönytor, vägar, avspärrningar, försköning/trivselfrågor och parkeringsplatser. Det behövs en plan för detta, något som vi vill hjälpa till med. Detta för att underlätta för kommunen, för att låta alla direkt berörda komma till tals, och inte minst för att få något att hända och undvika att ännu fler säsonger passerar utan praktiska åtgärder.

En plan, eller ett underlag, som efter att alla åsikter stötts och blötts till hösten kommer att lämnas över till kommunen för vidare handläggning.

 

Vi vill träffa alla och hoppas få höra förslag och synpunkter. Gärna på plats och få höra era motiveringar!

Vi har sommaren på oss och planerar ett gemensamt stor-möte innan hösten där vi vill lägga fram ett genomarbetat förslag för slutlig mangling. Sen är det upp till kommunen att besluta, detaljplanera och verkställa. Vi siktar på att vi åtminstone ska kunna hitta några lösningar som stor-mötet kan bifalla. I så fall ska vi "ligga på" så förbättringarna blir utförda till nästa säsong.

 

Bert Carlsson, Berne Gustavsson, Staffan Rodebrand

Mer information finnas löpande anslaget på hamnkontoret. Kartor, förslag, motiveringar m.m.

Det går även att träffa Staffan där för att lämna förslag och synpunkter, att titta på platserna och diskutera. Staffan nås på tfn 070 932 11 86 eller 0485-56 57 06 och mejl: rodebrand@yahoo.com

Berne nås på tfn 070 867 34 22 och mejl: berne.gustavsson@telia.com

Bert nås på tfn 0708 84 57 57 och mejl: ingrid.vet@telia.com

 

Spänningsroman som utspelar sig på och kring Stora alvaret.

 

Passa på!

Slut på förlaget!

Få boken signerad och skickad direkt från förattaren.

Skicka ett mejl!

 

Stormöte i hamnmagasinet torsdag 27e juli.

 

Arbetsgruppen presenterade några dokument som kan ses här ( se nedan) för de som inte hade möjlighet att närvara, eller de som vill repetera. Mötet fortsatte långt in på sena kvällen och många idéer och förslag diskuterades. Mycket ny information kom fram liksom förslag på smidiga lösningar och på hur det kan arbetas vidare. Av de 26 olika punkter som listats blir det framöver så att de första 11 går vidare för vidare diskussioner och mer ingående/detaljerad planering. Först och främst de första sex som ingår i arbetsgruppens uppdrag, men även de andra fem där det är andra huvudmän som ”äger frågan”. Detta arbete kommer förhoppningsvis att rulla på under resten av sommaren och hösten. Några frågor förväntas bli behandlade i större sammanhang (föreningar/allmöten), medan andra mer geografiskt avgränsade främst kommer att jobbas vidare på i små grupper där de direkt berörda får komma överens om förslag till lösningar. Så småningom kommer vi alla att få veta mer om hur det går.

En ytterligare punkt som nog de flesta insåg vikten av var att försöka få igång en process om en ny detaljplan. Detta för att den gamla från sjuttiotalet är mycket oprecis och i vissa fall försvårar utveckling och möjligheter för olika lösningar. Dessutom kan det vara bra att starta upp detta så fort som möjligt eftersom en planprocess tar ett antal år innan den kan bli färdig.

 

Dokument:

 

Pågående arbetsdokument från arbetsgruppen. Slutdokument.

Lite bakgrundsfakta och kartor.

Vision Stora Rör.

 

 

Jämför gärna kartor och idéer med flygbilden i hitta.se så syns det bättre var de olika platserna ligger. Där går det även att se tomtgränser m.m.

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.